Project funded by the European Union

Ova web strana je napravljena uz asistenciju Evropske Unije. Za sadržaj je odgovoran Projektni tim.
Ova web strana ne predstavlja obavezno zvanično stanovište Evropske komisije.


HACCP – OTVORENA VRATA KA TRŽIŠTU EVROPSKE UNIJE   Srpski
SEIPA- O UŞĂ DESCHISĂ SPRE PIAŢA EUROPEANĂ   Romăna
HACCP – OPEN DOOR TO THE EUROPEAN MARKET   English


This project is founded by the European Union Delegation of the European Commission to the Republic of Serbia  Susedski programi
Rumunija – Srbija
2006.
Cross border co-operation programme 
  A project implemented by Regional Chamber of Commerce Požarevac