Ви сте овде: HomeО КОМОРИИсторијат

ИСТОРИЈАТ

Након Другог светског рата, обновиле су рад предратне коморе, а 1946 године је започео процес доношења нових прописа о пословању и организацији комора.

На основу савезних и републичких прописа формиране су гранске коморе на нивоу Федерације, Републике и Срезова, и то: трговинске, индустријске, грађевинске, саобраћајне, занатске, угоститељске и пољопривредно-шумарске коморе.

28 марта 1962 године Савезна Народна Скупштина доноси Закон о образовању јединствених привредних комора, чиме почиње нова етапа у организацији и раду комора у СФРЈ и Републици Србији.

Уместо дотадашњих гранских, оснивају се јединствене коморе за све области привреде.

На основу Закона о удруживању у привредне коморе из 1975 године, оснива се Регионална привредна комора са седиштем у Пожаревцу, која под тим називом послује и данас.

Go to top