Ви сте овде: HomeО КОМОРИОблици организовања и рада

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА

Гранска удружења су основни облик организовања и рада у Комори. Орган удружења је Одбор који разматра питања из делокруга удружења.

У комори постоје следећа удружења:

 • Удружење индустрије, енергетике и рударства,
  -  
  - Александра Радмановац - секретар Одбора удружења
 • Удружење пољопривреде, прехрамбене индустрије и водопривреде,
  - Бобан Марковић - ПССС Смедерево - председник
  - Драгослав Митковић - секретар Одбора удружења
 • Удружење грађевинарства, ИГМ-а и занатства,
  - Милија Баровић - ИТГ Смедерево - председник
  - Александра Радмановац - секретар Одбора удружења
 • Удружење трговине,
  - Радомир Ивановић - Мегамаркет Смедеревска Паланка - председник
  - Божица Цвишић - секретар Одбора удружења
 • Удружење угоститељства и туризма,

  - Божица Цвишић - секретар Одбора удружења
 • Удружење саобраћаја
  - Драгица Мишић - Дарком Жагубица - председник
  - Божица Цвишић - секретар Одбора удружења
 • Удружење стамбено комуналне привреде
  - Слободан Јовић - ЈКП Комуналне службе Пожаревац - председник
  - Александра Радмановац - секретар Одбора удружења
 • Удружење за информационо-комуникационе делатности
  - Милан Грујић - ВТШСС Пожаревац - председник

    - Тамара Ивковић - секретар Одбора удружења

 • Одбор за женско предузетништво
  - Росица Марковић Пејић - хотел Голубачки град - председник

     - Драгослав Митковић - секретар Одбора удружења

 • Пододбор за технолошке иновације

    - Мирко Личина - Институт Гоша Смедеревска Паланка - председник

     - Урош Влајић - секретар Одбора удружења

Одбори у Комори се образују ради изражавања, усклађивања и изградње ставова и давања предлога по питањима од заједничког интереса за све чланове Коморе.

У Комори постоје следећи Одбори:

 • Одбор за развој, истраживање, преструктуирање предузећа и техничко-технолошке иновације
  - Владан Ђулаковић - ВТШСС Пожаревац - председник

     - Александра Радмановац - секретар Одбора

 • Одбор за банкарство, финансије и осигурање
  - Златко Бранковић - Збербанка ад Србија - председник

    - Тамара Ивковић - секретар Одбора

 • Одбор за економске односе са иностранством

  - Тамара Ивковић - секретар Одбора

Заједница општих удружења предузетника је облик организовања и рада приватних предузетника који преко својих удружења остварују заједничке интересе у оквиру Коморе. Заједница је формирана у циљу усаглашавања заједничких интереса и предлагања мера за побољшање услова пословања и економског положаја предузетника као и координираног наступа према креаторима закона.

Орган Заједнице је Скупштина која има 27 чланова, председника и потпредседника.


- Бојан Ђорђевић - председник
- Урош Влајић - секретар Скупштине Заједнице

Центар за дијаспору у Комори својим деловањем доприноси пословној сарадњи са дијаспором која је заснована на партнерском односу и обостраном економском интересу као заједничком циљу. Центар спроводи пословну сарадњу региона и дијаспоре те искуства, знање, идеје и капитал ставља у функцију развоја Браничевског и Подунавског округа. Реализује пословне сусрете, промоције, сајмове и сл. представника дијаспоре и региона, размењује информације и прати реализацију економске сарадње предузећа из дијаспоре и предузећа Браничевског и Подунавског региона.

- Драгослав Митковић - секретар Центра

Go to top