Ви сте овде: HomeО КОМОРИПослови и задаци

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ

Комора обавља следеће послове и задатке:

 • Прати и анализира привредна кретања услове привређивања, резултате пословања привреде и утицај мера еконосме политике на привреду у целини, на поједине привредне области, гране и групације на подручју Региона,
 • Заступа интересе привреде пред надлежним државним органима самостално и преко Привредне коморе Србије,
 • Успоставља и унапређује економску сарадњу са домаћим и иностраним пословним партнерима кроз организовање и учешће на сајмовима, привредним изложбама и другим промотивним скуповима и манифестацијама,
 • Пружа стручну помоћ својим члановима на унапређивању њиховог пословања,
  Учествује у организовању и обезбеђивању функционисања јединственог информационог система за потребе привреде и даје пословне информације својим чланицама,
 • Организује саветовања, семинаре, стручна усавршавања и оспособљавање кадрова у привреди,
 • Подстиче истраживања у области научно-технолошког развоја,
 • Информише своје чланице о свим актуелним питањима која утичу на рад и пословање,
 • Бави се пословима приватизације, развојем малих и средњих предузећа, приватне иницијативе и предузетништва у циљу стварања профитабилних,тржишно оријентисаних привредних субјеката,
 • Има сталну саветодавну улогу у преструктуирању привреде, бави се развојем и унапређењем система квалитета производа и услуга.
Go to top