Ви сте овде: HomeО КОМОРИУправљање Комором

УПРАВЉАЊЕ КОМОРОМ

Привредници управљају пословима Коморе, преко својих представника у органима Коморе.

Чланови органа Коморе су директори или власници предузећа - чланица Коморе.

Органи Коморе су:

  • Скупштина
  • Управни одбор
  • Надзорни одбор
  • Председник Коморе

Скупштина је највиши орган Коморе, која има 29 чланова
--- Др. Радивоје Ђурђевић - Председник

  - Росица Марковић Пејић - Потпредседник

Управни одбор је орган управљања Комором који има 11 чланова
   - Радиша Јовичић - Председник

Надзорни одбор има пет чланова које бира Скупштина Коморе.
   - Ружица Ђурђевић - Председник

 

Go to top