Ви сте овде: HomeАктивности КомореПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПАРЛАМЕНТА ПРИВРЕДНИКА РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БРАНИЧЕВСКОГ И ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПАРЛАМЕНТА ПРИВРЕДНИКА РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БРАНИЧЕВСКОГ И ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

На основу члана 8. Одлуке о расписивању избора за парламенте привредника регионалних привредних комора и привредне коморе главног града 02.01 број 4/2, коју је донео Управни одбор Привредне коморе Србије, Изборна комисија Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа објављује

ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПАРЛАМЕНТА ПРИВРЕДНИКА РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БРАНИЧЕВСКОГ И ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Према територијалном принципу у Парламент привредника Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа (у даљем тексту: Комора),  бира се укупно 18 чланова.

 

ПОСТУПАК КАНДИДОВАЊА

За чланове Парламента привредника могу се кандидовати чланови Коморе, који:

1. уредно извршавају своје чланске обавезе

2. нису уписани у Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих код органа надлежног за вођење привредних регистара

 3. имају регистровано седиште, односно регистрован огранак на подручју за које је образована Регионална привредна комора Браничевског и Подунавског управног округа

4. доставе кандидатуру за чланство у Парламенту привредника

 

Позивамо вас да пријаву којом истичете кандидатуру за члана Парламента привредника доставите најкасније до 3. маја 2017. године.

 

Пријаву можете предати писарници или доставити поштом на адресу  Регионална привредна комора Браничевског и Подунавског управног округа, Босанска бр.31, 12000 Пожаревац или електронским путем, у облику скенираног документа, на електронску адресу  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Пријава мора обавезно садржати:

 

-  пун назив привредног друштва/регистрованог огранка

-  матични број привредног друштва

- име и презиме представника привредног друштвакандидата за члана Парламента привредника

-  име и презиме законског заступника привредног друштва (написано штампаним словима) и његов потпис

 

Чланови Коморе који имају регистровано и седиште и регистрован један или више огранака на подручју Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа, у Парламент привредника могу кандидовати само једног представника.    

 

Изборна комисија проверава  испуњеност услова и сачињава листу кандидата према редоследу пријема кандидатура.

 

На основу листе кандидата изборна комисија сачињава  гласачки листић и објављује га на интернет порталу Регионалне привредне коморе  Браничевског и Подунавског управног округа www.rpk.po.rs ,најкасније до 4. маја 2017. године.

 

 

 

 

ПОСТУПАК ГЛАСАЊА

За чланове Парламента привредника могу гласати чланови Коморе, који:

1. уредно извршавају своје чланске обавезе

2. нису уписани у Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих код органа надлежног за вођење привредних регистара

 3. имају регистровано седиште, односно регистрован огранак на подручју за које је образована Регионална привредна комора Браничевског и Подунавског управног округа

 

Чланови Kоморе гласају изјашњавањем у писаној форми, заокруживањем редног броја испред имена кандидата на гласачком листићу и потписивањем од стране законског заступника. Сваки члан Коморе може гласати за највише 18 кандидата.

 

Чланови Коморе који имају регистровано седиште и регистрован један или више огранака на подручју Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа, могу гласати само једанпут.

 

Гласачки листић доставља се Изборној комисији преко писарнице, поштом на адресу  Регионална привредна комора Браничевског и Подунавског управног округа, Босанска бр.31,12000 Пожаревац или електронским путем, у облику скенираног документа, на електронску адресу 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Гласачки листић доставља се најкасније до 18. маја 2017. године. Сви гласачки листићи примљени после овог рока сматраће се неважећим, без обзира на начин достављања.

 

Неважећи гласачки листић је:

 

- непопуњени гласачки листић

- гласачки листић који је попуњен тако да се не може утврдити за ког кандидата се гласало - гласачки листић на коме је заокружено више кандидата од броја чланова Парламента  привредника који се бира по територијалном принципу

- гласачки листић који није потписао законски заступник привредног друштва

 

Додатне информације можете добити у Регионалној привредној комори Браничевског и Подунавског управног округа, контакт особа Александра Радмановац , контакт телефон

012/556- 802

 

ИЗБОРНА КОМИСЈА:

1. Тамара Ивковић, председник

2. Александра Радмановац. члан

3. Урош Влајић, члан

Преузмите образац овде:

          Образац пријаве за кандидатуру                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                         

Go to top