Ви сте овде: HomeАктуелности2017 Фебруар09.02.2017. - Сектор осигурања у 2016. исплатио 35 милијарди динара

09.02.2017. - Сектор осигурања у 2016. исплатио 35 милијарди динара

Сектор осигурања је током 2016. године исплатио привреди и грађанима скоро 35 милијарди динара као накнаду за насталу штету. Новац, директно враћен привреди и грађанима, допринео је да се знатно умање последице штетних догађаја у протеклом периоду, показују резултати анкете коју је спровео Одбор за осигурање у Привредној комори Србије, у оквиру годишње секторске анализе осигурања.

Укупна прикупљена премија током претходне године забележила је раст од 9,7 одсто у односу на 2015. годину и достигла је 88,78 милијарди динара (719 милиона евра, односно 758 милиона долара).

Удео премије животних осигурања у укупној премији, што је један од показатеља степена развоја тржишта осигурања, такође је наставио раст и са 23 милијарди динара премије достигао је готово 26 одсто удела у укупној премији. Сектор животног осигурања забележио је раст током претходне године од 19 одсто, док неживотна осигурања бележе раст од 6,8 одсто. У оквиру сектора неживотних осигурања, значајан раст забележила су осигурања од опште одговорности са 26,1 одсто и здравствено осигурање са 37,9 одсто.

Највећи удео у укупно прикупљеној премији и даље бележи обавезно осигурање од аутоодговорности са 34 одсто и укупном премијом од 30,3 милијарди динара, а следи сектор животног осигурања са 26 одсто.

Тиме је настављен континуитет раста овог перспективног дела финансијског сектора, што свакако представља подстицај за даље заједничке напоре у правцу развоја и веће заступљености осигурања у привредном животу.

Поред показатеља пословања сектора осигурања у претходној години, на седници Одбора за осигурање у Привредној комори Србије, која ће се одржати 27. фебруара, биће представљени и резултати анкете о ставовима и очекивањима представника сектора осигурања, коју је спровело Удружење за банкарство, осигурање и друге финансијске институције Привредне коморе Србије. Извор: ПКС

Go to top