Ви сте овде: HomeАктуелности2017 Фебруар28.02.2017. Чадеж: Поглавље 20 трасира пут за конкурентнију привреду

28.02.2017. Чадеж: Поглавље 20 трасира пут за конкурентнију привреду


„Отварање поглавља двадесет – предузетништво и индустријска политика и отварање и затварање поглавља 26 – образовање и култура представља потврду напретка Србије у процесу европских интеграција и посебно је значајно за пословну заједницу, за компаније из свих сектора – за целу привреду“, оценио је Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије.

 

 

Мада земље које су већ  завршиле процес европских интеграција,  поглавље 20 убрајају у лакша за преговарање (до сада ниједна држава није тражила прелазне периоде нити посебне договоре о овом поглављу) по речима Чадежа, предстоји нам велики посао јер ће ток и резултати преговарачког процеса итекако трасирати  будућу мапу пута националне привреде.

Што наше реформе буду успешније, стратегије, политике и мере које будемо доносили ефикасније и усклађеније са стандардима и принципима развијених европских економија, указао је Чадеж, бићемо не само ближи позитивним оценама Брисела, већ ће нам окружење  бити подстицајније  за пословање и великих и малих и средњих предузећа, за развој предузетништва и иновација. Биће више страних, али и домаћих инвестиција, а локална привреда постаће конкурентнија и способнија за жестоку утакмицу која је очекује на међународном тржишту.

„У креирању нових политика и модела раста потребан је секторски приступ који омогућава јаснији фокус – при дефинисању шта желимо да постигнемо, наменски креиране мере подршке за сваки сектор појединачно и проактиван  приступ у привлачењу инвестиција и промоцији извоза. Став Привредне коморе Србије је да се националним политикама морају подржати сектори који имају: највећу додату вредност - односно највећи степен финализације производа – прерађивачка индустрија, потенцијал за извоз и за нове инвестиције и капацитет да за собом повуку и остатак привреде“, каже Чадеж.

Привредна комора Србије је, у конзорцијуму са експертским организацијама, по речима Чадежа, већ урадила анализе перформанси и ланаца вредности у четири одабрана сектора, које ће представљати важан инпут за предстојеће преговоре у оквиру овог поглавља.

Такође, покренућемо иницијативу за заједничку декларацију свих пословних удружења у Србији, којом ћемо, по угледу на неке друге земље, дефинисати  одређене тачке из угла привреде важне за преговарање  о овом поглављу, најавио је Чадеж.

Сектор малих и средњих предузећа је окосница економског раста ЕУ, о чему сведоче подаци да је 2015. године, у ЕУ- 28, око 23 милиона малих и средњих предузећа запошљавало око 70 одсто свих радника и  генерисало готово три петине додате вредности у реалном сектору.

„Да би наша предузећа достигла стандарде и била конкурентна европским, неопходно је да радимо на јачању њихове конкурентности, подршком интернационализацији, између  осталог, кроз  њихово укључивање у добављачке ланце  великих међународних компанија, али и на реформи образовања и унапређењу приступа изворима финансирања, што је посебно важно питање за мала и средња предузећа, како би обезбедила средства за раст и развој, објашњава Чадеж.

Коморе, подсетио је Чадеж, имају важну улогу у подршци компанијама да јачају своје производне и извозне капацитете и људске ресурсе и да привуку средства и успешно управљају финансијама, посебно када је реч о коришћењу европских фондова, који су нам  већ на располагању, као што су Цосме и Хоризонт, али и нових извора  финансирања.

Извор: ПКС

Go to top