Ви сте овде: HomeАктуелности2017 Април19.05.2017. Сузбијање сиве економије – приоритет за привреду

19.05.2017. Сузбијање сиве економије – приоритет за привреду

Сива економија један је од највећих проблема са којима се суочава домаћа привреда, због чега је изузетно важно да се, кроз заједничке активности инспекцијских служби, Владе Србије, Привредне коморе Србије и самих привредника креирају конкретне, и у пракси примењиве мере на сузбијању ове негативне појаве у свим привредним гранама, изјавио је Марко Чадеж, председник ПКС на седници Управног одбора ПКС.

Сива економија није само нелојална конкуренција привредним субјектима који легално раде, већ и ограничење за бржи развој тржишне економије и препрека јачању малих и средњих предузећа, рекао је Чадеж. На седници Управног обора представљене су мере и активности ПКС према Влади Србије за сузбијање сиве економије, које су пре свега усмерене на повећање ефикасности система надзора и контроле, измену регулаторног оквира, едукацију, као и на деловање према судовима.

Према истраживању ставова привреде које је спровела ПКС сива економија је најзаступљенија у сектору услуга, пре свега у малопродаји (22,90 одсто), туризму и угоститељству (18,52 одсто) и велепродаји (9,60 одсто), а затим у сектору пољопривреде (9 одсто), док је најнижа у гранама индустријске производње, као што су хемијска и гумарска производња.

Обим сиве економије у Србији процењује се између 20 и 30 одсто БДП-а, а циљ је да се до 2020. смањи на 26,7 одсто БДП, односно на просечан ниво као y земљама које су последње приступиле у ЕУ, и то у години њиховог приступања .

Управи одбор ПКС на седници утврдио је предлоге Извештаја о раду и Финансијског извештаја ПКС за 2016, који ће бити достављени на усвајање Скупштини ПКС.

Како је нагласио председник ПКС, највише активности ПКС у прошлој години било је усмерено на заступање и заштиту интереса чланица, едукацију у складу са потребама привреде, као и на процес трансформације привредног система у складу са динамиком приступања ЕУ. У земљи и иностранству организовано је преко  350 догађаја посвећених побољшању пословног амбијента, повећању конкурентности српске привреде, производње и извоза и промоцији Србије као места за улагање. Инвестиционе и извозне могућности српске привреде представљене су на више од 70 међународних конференција, форума и билатералних сусрета у Србији и свету, а посебну пажњу посветили смо повезивању привредника кроз ланце добављача са престижним светским компанијама захваљујући којима су склопљени и први послови, указао је Чадеж.

ПКС је протеклу годину обележила унутрашњим реформама и активностима на модернизацији коморског система, истовремено се доказујући се као успешан сервис привредницима у свакодневном пословању и подизању конкурентности српске привреде, поуздан партнер Влади Србије у унапређењу пословног амбијента и промоцији инвестиционих потенцијала Србије, уважени саговорник у међународној пословној заједници и значајна карика у јачању регионалне сарадње.

Управни одбор донео је и Одлуку о расписивању избора за чланове Скупштине ПКС. Бира се укупно  147 чланова које бирају парламенти привредника регионалних привредних комора и Привредне коморе Београда из реда својих чланова (територијални принцип), одбора гранских удружења ПКС (грански принцип) и привредних комора аутономних покрајина.

Управни одбор ПКС дао је сагласност на оснивање сталног Секретаријата Коморског инвестиционог форума Западног Балкана у Трсту и усвојио друга решења и одлуке важне за функционисање јединственог коморског система.

Go to top