Ви сте овде: HomeАктуелности2017 Јул24.07.2017. - Резултати јунске анкете о инфлационим очекивањима

24.07.2017. - Резултати јунске анкете о инфлационим очекивањима

Резултати јунске анкете показују да су и краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде наставила да се крећу у границама циља.

Финансијски сектор очекује да ће инфлација у јуну 2018. године бити на нивоу од 3,1%, док су очекивања привредника на нивоу од 3,5%.

Средњорочна инфлациона очекивања (за јун 2019) такође су у границама циља и износе 3,0% код финансијског сектора и 3,5% код привреде.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку  Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика. Извор: www.nbs.rs

Go to top