Ви сте овде: HomeАктуелности2017 Novembar09.11.2017. - Усвојен Закон о дуалном образовању

09.11.2017. - Усвојен Закон о дуалном образовању

Модел дуалног образовања, који подразумева учење кроз рад, примењиваће се за образовне профиле у трајању од три, односно четири године, као део средњег стручног образовања и васпитања. Министар просвете Младен Шарчевић рекао је да је 200 компанија испунило услове и критеријуме за укључивање у дуално образовање које за сада има 19 профила, пренео је Тањуг.

Законом је прописано да ученик има право на месечну накнаду за учење кроз рад у нето износу од најмање 70 одсто минималне цене рада, коју исплаћује послодавац. Током учења кроз рад код послодавца забрањени су дискриминација ученика, физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, а забрањено је обављање опасног рада за децу.

Привредна комора Србије (ПКС) ће проверавати испуњеност услова за извођење дуалног образовања код послодавца.

Међусобни однос школе и послодавца уређује се уговором о дуалном образовању, у писменој форми, најмање на период од три, односно четири године, а уговор о учењу кроз рад закључују послодавац и ученик, односно родитељ. Закон предвиђа и услове за случај раскида уговора. Регистар уговора о дуалном образовању водиће ПКС.

Инструктор, запослени код послодавца, у сарадњи са координатором учења кроз рад, реализује, води и надзире учење кроз рад код послодавца, а завршним, односном матурским испитом проверавају се и стечене компетенције.

Циљеви дуалног образовања су обезбеђивање услова за стицање, усавршавање и развој компетенција у складу са потребама тржишта рада, допринос јачању конкурентности привреде Србије, као и омогућавање запошљавања по завршеном образовању.

План и програм наставе и учења, који ће доносити ресорни министар уз претходно мишљење Националног просветног савета и Савета за стручно образовања и образовање одраслих, иновираће се сваких пет година, или у краћем року ако то захтевају потребе привреде и технолошког развоја.

Обим учења кроз рад износи најмање 20 одсто, а највише 80 одсто од укупног броја часова стручних предмета.

Учење кроз рад се реализује током школске године у периоду од осам до 20 часова, најдуже шест сати дневно, односно 30 сати недељно, и то код једног или више послодаваца.

Структура уписа ученика за образовне профиле дуалног образовања биће утврђена у складу са потребама привреде и могућностима даљег школовања, а у припреми плана уписа учествоваће и послодавци.

За кршење закона предвиђене су новчане казне од 5.000 до 100.000 динара.

(Taнјуг)

Go to top