Ви сте овде: HomeАктуелности2018 Април04.04.2018. НБС одузела дозволу, државна банке иде у стечај

04.04.2018. НБС одузела дозволу, државна банке иде у стечај

Београд -- Извршни одбор Народне банке Србије (НБС) донео је решење о одузимању дозволе за рад Југобанци Југбанци Косовска Митровица.

 

Послове те банке преузеће Поштанска штедионица Београд, објавила је на свом сајту НБС. 

Наведено је да су предузете све неопходне мере како би се послови платног промета и располагање средствима депонената и штедиша Југбанке неометано наставили у Поштанској штедионици. 

Како је објашњено, пре доношења те одлуке имовину и обавезе Југбанке преузела је Поштанска штедионица, у складу са уговором закљученим између тих банака, а на основу закључка Владе Србије, јер је Република Србија већински крајњи власник у обе банке. 

Извршни одбор НБС је донео и решење о испуњености услова за покретање поступка стечаја над Југбанком. Привредни суд у Нишу надлежан је за спровођење стечајног поступка, а Агенција за осигурање депозита је стечајни управник. 

Како је истакла НБС, Извршни одбор је констатовао да су одузимању дозволе претходиле активности које су у дужем периоду биле усмерене на то да Југбанка усклади своје пословање са одредбама Закона о банкама, измедју осталог и у делу који се односи на капитал. 

"Имајући у виду да претходни покушаји проналажења стратешког партнера који би обезбедио континуитет пословања банке нису дали резултате, као и то да је банка већ дужи период поткапитализована и да има проблеме и с ликвидношћу, оцењено је да је њено финансијско стање такво да неће моћи да настави даље да послује, као и да нису испуњени услови за покретање поступка реструктурирања", навела је НБС. (B92)

Go to top